10152863 650360241668019 1295433630 n

31.03.2014 GODINE selektiranje potencijalnih reprezentativaca održano u Donjim Vukovijama za dječake sa područja općina Kalesija,Živinice,Banovići,Sapna,Tuzla,Kladanj

Ponedjeljak 7 aprila u 15i30 h,stadion u Vučkovcima -Gradačac takođe selektiranje dječaka za potrebe U -13 selekcije TK uzrast 2001/2002 godi općine:Gradačac,Srebrnik,Lukavac,Doboj Istok,Gračanica,Čelić

16:00 – 16:10   OTVARANJE  SEMINARA

Uvodno obraćanje: Muhamed Avdic, visi sportski trener, predsjednik NSTK  

 

16:10 – 16:30   REALIZACIJA  ADMINISTRATIVNIH  POSLOVA

                               /Popunjavanje trenerskih kartona, predaja fotografija, regulisanje uplate.../

 

16:30 – 17:15   I tema:  „SISTEMATSKI  PREGLEDI  PERSPEKTIVNIH  SPORTISTA

                               Predavac: prof. dr. Samir Mackovic, specijalista sportske medicine

17:15 – 17:30   Pitanja i odgovori 

 

17:30 – 17:45   P a u z a        

 

17:45 – 18:30   II tema:  „PLANIRANJE I  PROGRAMIRANJE TRENAZNOG  PROCESA

                                Predavac: dr. sc. Muris  Djug, vanredni profesor

18:30 – 18:45   Pitanja i odgovori

 

18:45 – 19:00   P a u z a

 

19:00 – 19:45   III tema:  „POBJEDNICKI  MENTALITET  TRENERA

                                Predavac: dr. Munir Talovic, rukovodilac Centra za edukaciju trenera NS/FS BiH

19:45 – 20:00   Pitanja i odgovori

 

20:00 – 20:30   DODJELJIVANJE  AKREDITACIJA  ZA  2014. GODINU

 

20:30                    ZATVARANJE SEMINARA

skupština 2

U četvrtak 20.03.2014.godine, u hotelu „ONIKS“ Lukavac održana je redovna Skupština NS TK-a.

Ista je protekla u finoj radnoj atmosferi i delegati su uzeli učešće u svih osam tačaka Dnevnog reda.

Izvještaji Izvršnog odbora i finansijski izvještaj za 2013.godine usvojeni su od strane delegata, kao i budžet i plan i program rada za 2014.godinu.