vtem newsroll

Održavanje seminara za delegate kantonalnih liga

U skladu sa planom i programom rada, kao i svojim obavezama pred početak prvenstva, sazivamo seminar za delegate i sudije kantonalnih liga.   S...
vtem newsroll

Seminar sudija kantonalnih liga

Komisija za sudije i suđenjem na svojoj sjednici održanoj 12.08.2014.godine, u skaldu sa čl.42 i 43. Pravilnika o sudijama i suđenju NS/FS BiH, utvrdi...
vtem newsroll

Raspored jesenjeg dijela prvenstva Prve kantonalne lige NS TK-a

Shodno utvrđenom kalendaru takmičenja, takmičarska sezona 2014/2015 u Prvoj kantonalnoj ligi počinje 16/17.08.2014. godine.    Jesenji d...
vtem newsroll

Poziv seminar sudaca Druge lige NS FBiH

Na osnovu odluke Komisije za suce i suđenje NS FBiH, Nogometni savez Federacije BiH organizira ljetne seminare za suce "A" i "B" liste, Druge lige Fed...
vtem newsroll

Program seminara za delegate Druge lige FBiH grupa "Sjever"

Na osnovu odluke Komiteta za hitnost NS FBIH, Nogometni savez Federacije BiH organizira seminar za delegate, Druge lige Federacije BiH.   Preds...
vtem news box

Održavanje seminara za delegate kantonalnih liga

U skladu sa planom i programom rada, kao i svojim obavezama pred početak prvenstva, saziva...
vtem news box

Seminar sudija kantonalnih liga

Komisija za sudije i suđenjem na svojoj sjednici održanoj 12.08.2014.godine, u skaldu sa č...
vtem news box

Raspored jesenjeg dijela prvenstva Prve kantonalne lige NS TK-a

Shodno utvrđenom kalendaru takmičenja, takmičarska sezona 2014/2015 u Prvoj kantonalnoj ...
vtem news box

Poziv seminar sudaca Druge lige NS FBiH

Na osnovu odluke Komisije za suce i suđenje NS FBiH, Nogometni savez Federacije BiH organi...
vtem news box

Program seminara za delegate Druge lige FBiH grupa "Sjever"

Na osnovu odluke Komiteta za hitnost NS FBIH, Nogometni savez Federacije BiH organizira se...
vtem news box

Održavanje seminara za sudije i delegate kantonalnih liga

U skladu sa planom i programom rada, kao i svojim obavezama pred početak prvenstva, saziva...