vtem newsroll

Program ponovnog/popravnog seminara za suce Prve i Druge lige FBiH

Shodno odluci Komisije za suce i suđenje NS FBiH ponovljeni drugi seminar za suce i suce asistente Prve lige i Druge lige FBiH održat će u petak i sub...
vtem newsroll

Dodatna edukacija za delegate Druge lige FBiH grupa "Sjever"

Na osnovu sprovedenog testiranja delegata iz poznavanja rada na računaru, održanog  11.08.2014.godine u Lukavcu, shodno odluci Izvršnog odbora NS...
vtem newsroll

Održavanje seminara za delegate kantonalnih liga

U skladu sa planom i programom rada, kao i svojim obavezama pred početak prvenstva, sazivamo seminar za delegate i sudije kantonalnih liga.   S...
vtem newsroll

Seminar sudija kantonalnih liga

Komisija za sudije i suđenjem na svojoj sjednici održanoj 12.08.2014.godine, u skaldu sa čl.42 i 43. Pravilnika o sudijama i suđenju NS/FS BiH, utvrdi...
vtem newsroll

Raspored jesenjeg dijela prvenstva Prve kantonalne lige NS TK-a

Shodno utvrđenom kalendaru takmičenja, takmičarska sezona 2014/2015 u Prvoj kantonalnoj ligi počinje 16/17.08.2014. godine.    Jesenji d...
vtem news box

Program ponovnog/popravnog seminara za suce Prve i Druge lige FBiH

Shodno odluci Komisije za suce i suđenje NS FBiH ponovljeni drugi seminar za suce i suce a...
vtem news box

Dodatna edukacija za delegate Druge lige FBiH grupa "Sjever"

Na osnovu sprovedenog testiranja delegata iz poznavanja rada na računaru, održanog  1...
vtem news box

Održavanje seminara za delegate kantonalnih liga

U skladu sa planom i programom rada, kao i svojim obavezama pred početak prvenstva, saziva...
vtem news box

Seminar sudija kantonalnih liga

Komisija za sudije i suđenjem na svojoj sjednici održanoj 12.08.2014.godine, u skaldu sa č...
vtem news box

Raspored jesenjeg dijela prvenstva Prve kantonalne lige NS TK-a

Shodno utvrđenom kalendaru takmičenja, takmičarska sezona 2014/2015 u Prvoj kantonalnoj ...
vtem news box

Poziv seminar sudaca Druge lige NS FBiH

Na osnovu odluke Komisije za suce i suđenje NS FBiH, Nogometni savez Federacije BiH organi...